Temperatura Ambiental Pont La Farga Rius
 
Temperatura actual
 
0
ºC
Temp. mínima Día
0
Temp. màxima Día
0
Nivell del Valira Pont La Farga Rius
 
Nivell d'aigua
Nivell Baix
Nivell Mig
Nivell Alt
Nivell Molt Alt
cm
%
Tendència 24h
%
Temperatura Ambiental Pont Castellbò Rius
 
Temperatura actual
 
0
ºC
Temp. mínima Día
0
Temp. màxima Día
0
Riu Castellbó Pont Castellbò Rius
 
Nivell d'aigua
Nivell Baix
Nivell Mig
Nivell Alt
Nivell Molt Alt
cm
%
Tendència 24h
%
Temperatura Ambiental La Vansa Rius
 
Temperatura actual
 
0
ºC
Temp. mínima Día
0
Temp. màxima Día
0
Nivell del La Vansa La Vansa Rius
 
Nivell d'aigua
Nivell Baix
Nivell Mig
Nivell Alt
Nivell Molt Alt
cm
%
Tendència 24h
%
Pluviometria La Vansa La Vansa Rius
 
Última hora
00
l/m2
00 l/m2
Avui